Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu Tuusulan kunnan www-​sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi. 

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

 

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

  • Jukka Ahlgren
  • Ulla Rosenqvist (kokouksen alkuosa)
  • Ruut Sjöblom (kokouksen alkuosa)
     

Todetaan, että

  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
  • Ulla Rosenqvistin tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg
  • Ruut Sjöblomin tilalla on Kokoomuksen 3. varavaltuutettu Mari Tienhaara

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.