Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kellokosken uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja välinevuokrauksen järjestäminen kesätyövoiman avulla, aloite

TUUDno-2021-300

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Karita Mäensivu esitti seuraavan hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman aloitteen:

”Asettuessasi keskelle Kellokoskea, seisot kosken ja padon päällä. Tältä paikalta avautuu näkymä koko vanhan kylän historiaan”

Näin kuvaillaan Kellokoskea Virtuaali Tuusulan sivuilla. Meillä on siis upeita maisemia ja Kellokosken historiaa halkova joki aivan loistavalla paikalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Ehdottaisinkin, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuutta esim. kesätyövoiman avustuksella aloittaa sub-lautojen vuokraus vaikkapa uimarannalta, jolloin kesätyöllistetyt nuoret voisivat samalla huolehtia uimarannan ja pukukoppien siisteydestä. Jos uimaranta ei ole tähän soveltuva paikka, niin muitakin alueita esim. Ruukin lähistöllä tulisi selvittää.

Hyvinkäälle asti ulottuvan joen varrella taitaa olla myös pieniä koskia, joten kanoottivuokrauskaan ei ehkä olisi hullumpi ajatus. Ainakin maisemat subbailuun ja melontaan olisivat kohdillaan.

Ja jotta virkistyskäyttö olisi vielä monipuolisempaa, niin veneenlaskupaikka olisi pelkkää plussaa alueelle, joskin se olisi ollut hyvä tehdä jo patoremontin yhteydessä.

Toki tämä kaikki vaatisi joen ryteikköjen jonkinasteista siistimistä."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmiteltavaksi.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus aloitteeseen: 

Välineiden vuokraustoimintaa on selvitetty osallistavan budjetoinnin hankkeiden yhteydessä. Vapaa-aikapalvelut voi rahoittaa kohtuullisessa määrin vuokraamiseen sopivia välineitä, mikäli tilat ja vuokraustoiminta saadaan toimimaan. Erilaiset ja soveltuvat vaihtoehdot palvelun toteutukselle otetaan huomioon valmistelun aikana. Tiedossa on, että vuokravälineitä on saatavissa tulevana kesänä 2021 patoalueen vieressä olevasta asiamiespostista. 

Ehdotus veneenlaskupaikka-alueen kehittämisestä on kannatettava. Toteutusta varten teetetään keväällä 2021 suunnitelma, joka sisältää alueen liikennejärjestelyt, rantautumispaikan ja vuokraveneiden sijoittamisen nykyiselle laskupaikalle. Hanke voidaan toteuttaa, kun sille vaadittavat luvat ovat saatu. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa  Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman aloitteen  8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.