Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Jokelan ulkoilureittien parantaminen, aloite

TUUDno-2020-2964

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kari Friman esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Jokelalaisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi ehdotamme, että Tuusulan kunta ryhtyy toimiin

 1. ulkoilureitin suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi radan itäpuolelle Lepolan/Peltokaaren alueelle ulottuen Nykiön kalliolle Jokelan retkeilijöiden majalle.
 2. nykyisen Notkopuistosta lähtevän ulkoilureitin pidentämiseksi.

 

Perustelut:
Jokelassa on kolme merkittyä ulkoilureittiä, jotka kaikki lähtevät radan länsipuolelta Notkopuistosta: Sininen maastopolku, Keltainen maastopolku ja Alhon lammen kerros.  Sen sijaan radan itäpuolella ei ole yhtäkään ulkoilureittiä. Lepolan ja Peltokaaren alueelle on jo nyt mittava asukasmäärä ja lisää asukkaita on tulossa. Myös he ansaitsevat lähiympäristöönsä hyvinvointia ja terveyttä edistävän ulkoilureitin.

Temmon alueella nykyisten reittien hienona osana oli vuosikymmeniä Lepokallion kohdalla kulkenut osuus. Valitettavasti runsas vuosi sitten kyseinen yksityisellä maalla ollut osuus poistui ulkoilureitistä. Tämän korvaamiseksi, Notkapuistosta liikkeelle lähtevien ulkoilureittien parantamiseksi on syytä etsiä toimiva ratkaisu reitin pidentämiseen noin 1,5 kilometrillä."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Vapaa-aikapalveluiden vastaus ehdotukseen / aloitteeseen: 

1) Ulkoilureitin suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi radan itäpuolelle Lepolan/Peltokaaren alueelle ulottuen Nykiön kalliolle Jokelan retkeilijöiden majalle.  

Vapaa-aikapalveluiden kannanotto on, että junaradan molemmin puolin tulee ehdotuksen mukaisesti kehittää ulkoilureittejä ja luontoliikunnan, virkistyksen ja muun ulkoilun sekä liikunnan palveluita. Radan itäpuolella kunnan maanomistus ja nykyinen kaavallinen valmius ei valitettavasti tue ulkoilureittien suunnittelua ja rakentamista. Kunnan omistuksessa on pieni metsäalue, n 12 ha, Iltalenkin pohjoispuolella (kaavaehdotus 2040 merkattu AO-2 alueeksi). Aloitteessa mainittu Nykiön kallio ja Jokelan retkeilijöiden maja on Hyvinkään puolella. Ulkoilureittien toteuttaminen radan itäpuolelle vaatisi kaavamuutoksia ja maahankintoja. Vapaa-aikapalvelut katsoo yleisesti, että kunnan tulisi ryhtyä päättäväisesti toimiin virkistyspalveluiden kehittämiseen soveltuvien maa-alueiden hankintaan ja kaavoitukseen kaikissa kuntakeskuksissa. Vapaa-aikapalvelut nostaa asian esille myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa koskien Jokelan keskustan yleissuunnitelmaa.  

 

2) Nykyisen Notkopuistosta lähtevän ulkoilureitin pidentämiseksi. 

Vapaa-aikapalvelut on jo suunnitellut 1.5-1.8 km uuden kuntoradan (ns. Lepokallion korvaava kuntorata) vesitornin alueelle (kaavassa virkistys- ja ulkoilureittikäyttöön, VR). Hankkeeseen on haettu, 11/2020, ympäristöministeriöstä avustusta. Jos avustus päätös on myönteinen, pääsemme toteuttamaan uuden kuntorata osuuden vuonna 2021. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Kari Frimanin esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 7.12.2020 § 146 jättämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Kari Frimanin 7.1.2020 §146 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa valtuutettu Kari Frimanin 7.1.2020 §146 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.