Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen selosti koronatilannetta Keusoten alueella.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.