Valtuusto, kokous 11.4.2022

§ 44 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Ei ilmoitusasioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.