Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelma

TUUDno-2019-1065

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava Kirkonkylän koulukampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle.

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmaisen ja vanhimmilta osiltaan käyttökiellossa olevan koulukiinteistön ja nykyisen, peruskorjausta edellyttävän Mattilan päiväkodin. Lisäksi hanke tulee korvaamaan osan Etelä- Tuusulan alueelta poistettavaksi määritellyistä, huonokuntoisia päiväkotikiinteistöistä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa.

Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uuden koulun lähtökohtana on 3 –sarjainen n. 400 oppilaan koulu, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten harrastustoiminnalle ja esimerkiksi taiteen perusopetukselle.

Kirkonkylän kampuksen sijoittuva päiväkoti tulee tarjoamaan varhaiskasvatusta noin 216 tilapaikkaa 1- 5 vuotiaalle lapselle. Lapsiryhmistä yksi on integroitu erityisryhmä ja vähintään kaksi ryhmistä tulee toimimaan alle 3-vuotiaiden lasten ryhminä. Esiopetus sijoittuu perusopetuksen 1.-2.-luokkalaisten kanssa samaan yhteyteen. Tilojen tulee mahdollistaa toimiminen myös 1-6-vuotiaiden ryhminä. Yksi ryhmistä suunnitellaan soveltuvaksi avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen toiminnalle.

Koulukampuksesta laadittiin Strateginen kiinteistöselvitys, jossa esiteltiin useampi vaihtoehtoinen toteutusehdotus koulukampuksen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päätti Kasvatus ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että jatkotyöskentelyn lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto B, 29.4.2019, Khall §163.

Hankesuunnittelu ja siihen liittyvä Strateginen kiinteistöselvitys tehtiin yhteistyössä tilapalveluiden ja sivistyksen toimialueen sekä Kirkonkylän koulun ja Mattilan päiväkodin edustajien kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu mm. esi- ja tarveselvitystyön yhteydessä sekä asukasilloissa.  

Hankkeen konsulttina ovat toimineet esi- ja tarveselvityksen aikana ISS Proko Oy sekä strategia- ja hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto AFKS Oy. Hankkeeseen liittyvän asemakaavoituksen konsulttina on toiminut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutoksen. Kirkonkylän koulun asemakaava ja asemakaavamuutosta ja sen edellyttämiä selvitystöitä on laadittu samanaikaisesti hankesuunnitelman laadinnan kanssa.

Uudisrakennuksen alustava bruttoala on 7520,0 brm2, hyötyalan ollessa noin 5185,0 hym2. Tilatehokkuus on 8,5 m2 / oppilas ja päiväkodin toiminta-alue 7,6 m2 / lapsi. Tontin laajuus on noin 3,5 ha, josta koulupihan osuus on noin 9150 m2 ja päiväkodin leikkipihan osuus on noin 4 300 m2. Piha-alueet mahdollistavat päiväkodille määräysten mukaiset leikkialueet, joka on vähintään 20 m2 / lapsi.

Hankkeen tavoiteaikataulu:

 • hankesuunnitelman päätäntä 5–6/2019
 • toteutussuunnittelun valmistelu 8 – 12/2019
 • toteutussuunnittelu 1/2020 – 9/2020
 • rakentamisen valmistelu 10/2020 – 05/2021
 • rakentaminen 06/2021 – 05/2022
 • kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06/2022 – 07/2022
 • rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 8/2022

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 23 500 000,00 euroa. (alv 0%), kustannustaso Tuusula 102,0/05.2019.

Määrärahat:

 • Vuodelle 2019, 700 000 euroa
 • Vuodelle 2020, 1 500 000 euroa
 • Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa
 • Vuodelle 2022, 11 300 000 euroa
 • (esitetään ja tarkennetaan vuosien 2020- 2022 talousarvioihin)

Lisäksi hankkeelle varataan

 • 470 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen
 • 650 000,00 euroa meluesteisiin, putki- ja vesiliittymän siirtoihin sekä uusiin liikennejärjestelyihin

Ehdotus

Esittelijä

Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • osaltaan hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että 

KUNNANHALLITUS päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • oikeuttaa tilapalvelun päällikön kilpailuttamaan rakennussuunnittelun ja valitsemaan toteutusmuodon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan rakennussuunnittelun ja valitsemaan toteutusmuodon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman.

Valmistelija

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava Kirkonkylän koulukampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle.

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmaisen ja vanhimmilta osiltaan käyttökiellossa olevan koulukiinteistön ja nykyisen, peruskorjausta edellyttävän Mattilan päiväkodin. Lisäksi hanke tulee korvaamaan osan Etelä- Tuusulan alueelta poistettavaksi määritellyistä, huonokuntoisia päiväkotikiinteistöistä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa.

Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uuden koulun lähtökohtana on 3 –sarjainen n. 400 oppilaan koulu, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten harrastustoiminnalle ja esimerkiksi taiteen perusopetukselle.

Kirkonkylän kampuksen sijoittuva päiväkoti tulee tarjoamaan varhaiskasvatusta noin 216 tilapaikkaa 1- 5 vuotiaalle lapselle. Lapsiryhmistä yksi on integroitu erityisryhmä ja vähintään kaksi ryhmistä tulee toimimaan alle 3-vuotiaiden lasten ryhminä. Esiopetus sijoittuu perusopetuksen 1.-2.-luokkalaisten kanssa samaan yhteyteen. Tilojen tulee mahdollistaa toimiminen myös 1-6-vuotiaiden ryhminä. Yksi ryhmistä suunnitellaan soveltuvaksi avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen toiminnalle.

Koulukampuksesta laadittiin Strateginen kiinteistöselvitys, jossa esiteltiin useampi vaihtoehtoinen toteutusehdotus koulukampuksen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päätti Kasvatus ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että jatkotyöskentelyn lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto B, 29.4.2019, Khall §163.

Hankesuunnittelu ja siihen liittyvä Strateginen kiinteistöselvitys tehtiin yhteistyössä tilapalveluiden ja sivistyksen toimialueen sekä Kirkonkylän koulun ja Mattilan päiväkodin edustajien kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu mm. esi- ja tarveselvitystyön yhteydessä sekä asukasilloissa.  

Hankkeen konsulttina ovat toimineet esi- ja tarveselvityksen aikana ISS Proko Oy sekä strategia- ja hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto AFKS Oy. Hankkeeseen liittyvän asemakaavoituksen konsulttina on toiminut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutoksen. Kirkonkylän koulun asemakaava ja asemakaavamuutosta ja sen edellyttämiä selvitystöitä on laadittu samanaikaisesti hankesuunnitelman laadinnan kanssa.

Uudisrakennuksen alustava bruttoala on 7520,0 brm2, hyötyalan ollessa noin 5185,0 hym2. Tilatehokkuus on 8,5 m2 / oppilas ja päiväkodin toiminta-alue 7,6 m2 / lapsi. Tontin laajuus on noin 3,5 ha, josta koulupihan osuus on noin 9150 m2 ja päiväkodin leikkipihan osuus on noin 4 300 m2. Piha-alueet mahdollistavat päiväkodille määräysten mukaiset leikkialueet, joka on vähintään 20 m2 / lapsi.

Hankkeen tavoiteaikataulu:

 • hankesuunnitelman päätäntä 5–6/2019
 • toteutussuunnittelun valmistelu 8 – 12/2019
 • toteutussuunnittelu 1/2020 – 9/2020
 • rakentamisen valmistelu 10/2020 – 05/2021
 • rakentaminen 06/2021 – 05/2022
 • kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06/2022 – 07/2022
 • rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 8/2022

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 23 500 000,00 euroa. (alv 0%), kustannustaso Tuusula 102,0/05.2019.

Määrärahat:

 • Vuodelle 2019, 700 000 euroa
 • Vuodelle 2020, 1 500 000 euroa
 • Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa
 • Vuodelle 2022, 11 300 000 euroa
 • (esitetään ja tarkennetaan vuosien 2020-2022 talousarvioihin)

 

Lisäksi hankkeelle varataan

 • 470 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen
 • 650 000,00 euroa meluesteisiin, putki- ja vesiliittymän siirtoihin sekä uusiin liikennejärjestelyihin

 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • osaltaan hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistyksen toimialue, kasvun ja ympäristön toimialue

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käsitellyt asiat