Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

§ 125 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Katuinsinööri
hankintapäätös:
§ 1 Lumiauran hankinta, 26.10.2022
§ 2 Kalamestarinpolun kivimuurin korjaustyöt, 31.10.2022

Kunnanpuutarhuri
§ 3 Veteraanipuiston rakentamisurakka, urakoitsijan valinta, 18.10.2022

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 23 Haaratie, Haarakaari, Maratontie, lupa asettaa ”Sallittu tieosakkaille” -kilvet, 24.10.2022
§ 24 Omenalahdentie, korotettujen suojateiden merkkitäydennykset, 24.10.2022
§ 25 Kivirinteentie, lupa asettaa 30 km/h Nopeusrajoitusalue alkaa/päättyy -merkit, 25.10.2022
§ 26 Tuomalantie ja Hosiannummentie, lupa asettaa 30 km/h nopeusrajoitus, 01.11.2022
§ 27 Rykmentin puistotie, Pysäyttäminen kielletty –merkin lisääminen, 08.11.2022

Projektitoimiston päällikkö
hankintapäätös:
§ 2 Veteraanipuiston vihervalvonnan ja turvalisuuskoordinaattorin hankinta, 14.10.2022

Tilapalvelupäällikkö
§ 4 Peltokaaren päiväkoti, vuokrasopimuksen hankinta, 11.04.2022
§ 16 Rakennusten purku-urakat, 24.10.2022
§ 17 Peltokaaren päiväkoti, vuokrasopimuksen hankinta, lisätyö 1, 02.11.2022
§ 20 Arkkitehtisuunnittelun lisäresurssien hankinta konsulttipalveluna, 16.11.2022

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 44 Katuvalaistuksen kunnossapitopalvelun hankinta, toisen optiovuoden käyttö, 01.11.2022
§ 47 Ryhmäkasvien hankinta 2023, 15.11.2022
§ 48 Veteraanipuiston taideteos, 15.11.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.