Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

§ 126 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-2883

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 • 14.12.2021 Takuuajan tarkastus, Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen
 • 15.12.2021 Takuuajan tarkastus, Haukantien kiertoliittymän ja tennishallin P-alueen rakentaminen
 • 17.11.2021 Suunnittelukokous13, Riihikallion monitoimikampus
 • 16.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, vuoden 2021 päällystystöiden urakka
 • 14.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, Kellokosken keskusta, Vanha valtatie, luonnonkiviset raunakivet
 • 27.12.2021 Taloudellinen loppuselvitys, Ruotsinkylän koulu,
 • 14.12.2021 Työmaakokous nro 3, Kirkonmäki
 • 7.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston turva-alustan korjaus II
 • 20.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston leikkivälineiden hankinta ja asentaminen
 • 24.11.2021 Loppukatselmus, Lahelanpelto II viheralueiden rakentaminen, kasvillisuus
 • 5.11.2021 Työmaakokous nro 2, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus
 • 19.8.2021 Työmaakokous nro 1, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • 18.1.2022 Suunnittelukokous 14, Riihikallion monitoimikampus

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • 11.2.2022 Työmaakokous nro 4, Kirkonmäki
 • 15.2.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 15, pöytäkirja

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 • 15.3.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 16, pöytäkirja
 • 17.1.2022 Temmon alueen ojien perusparannus, aloituskatselmus

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • 2.3.2022 Temmon kuivatus, työmaakokous 1
 • 8.4.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous nro 17

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Riihikallion monitoimikampus suunnittelukokous nro 18 13.5.2022

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 1
 • Lepokallionkaari, työmaakokous nro 2

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Perustelut

 • Katuvalaistusurakka 2022 pienet kohteet 2022, työmaakokous 22.6.2022
 • Katuvalaistusurakka 2022 pienet kohteet, vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys 13.7.2022
 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 2 14.6.2022
 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 3 12.7.2022
 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 4 10.8.2022
 • Pellavamäentien saneeraus välillä Kauriintie-Sotkantie, taloudellinen loppuselvitys 6.7.2022
 • Omenalahdentie, aloituspalaveri pöytäkirja 9.6.2022
 • Omenalahdentie, työmaakokous nro 1 pöytäkirja 14.7.2022
 • Katuvalaistuksen saneeraus 2021, vastaanottokatselmus ja taloudellinen loppuselvitys pöytäkirja 20.7.2022
 • Luonnonkivet 2022 urakka, aloituskokkous työmaakokous nro 1 pöytäkirja 8.6.2022
 • Vuoden 2022 luonnonkivet, työmaakokous nro 2 pöytäkirja 14.7.2022
 • Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 19 pöytäkirja 17.6.2022
 • Maantie 11467 Ruotsinkylä (Maisalantie) tievalaistuksen saneeraus, aloituskokous 9.8.2022 pöytäkirja

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 • Vuoden 2022 luonnonkivet, työmaakokous nro 3, 10.8.2022
 • Riihikallion monitoimikampus, SK-20, pöytäkirja
 • 2022 Päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 5, 30.8.2022

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 • Vuoden 2022 luonnonkivet, 30.8.2022 pöytäkirja, työmaakokous nro 4
 • Vuoden 2022 luonnonkivet, 27.9.2022 pöytäkirja, työmaakokous nro 5
 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, 30.8.2022 pöytäkirja, työmaakokous nro 5
 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, 27.9.2022 pöytäkrja, työmaakokous nro 6

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • Härkäkaivon alue, aloituspalaveri 7.10.2022
 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, pöytäkirja 25.10.2022, työmaakokous nro 7
 • Uunimiehenpolku, aloituspalaveri 22.8.2022
 • Uunimiehenpolku, pöytäkirja 3.10.2022, työmaakokous nro 1

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.