Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hanna Catani ja Ari Loponen.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Liisa Palvas ja Ari Loponen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.