Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

§ 128 Muut asiat

Perustelut

Lautakunta keskusteli:

  • kunnan kiinteistölistasta
  • kunnan kiinteistöjen kunnosta ja energiatehokkuudesta
  • Toimelan kiinteistön kunnosta
  • Vanhan valtatien lumenaurauksesta, erityisesti kevyenliikenteenväylien osalta
  • Omenalahdentien loppupään valmistumisen aikataulusta
  • Kellokosken ja Jokelan jouluvalojärjestelyistä
  • kunnan tilojen käyttösäännöistä
  • uuden kunnanpuutarhurin työn aloituksesta
  • HSL, julkinen liikenne Nurmijärven ja Hyvinkään suuntaan ja terveyspalveluiden saavutettavuus

Tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen selosti kunnan palveluverkon tilaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.