Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

§ 127 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-2882

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 hyväksytty valtioneuvostossa
  • Kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset  (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 8.2.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Lausuntopyynnöt:
  • Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutosehdotus
   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma havainneaineistoineen on nähtävillä 2.2. - 7.3.2022.  
  • Vanutehdas, kaava nro 3601
   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.1.2022-26.2.2022. 
  • Jussilantie 13, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3627
   Kaavaehdotus on nähtävillä 12.1.2022 - 27.2.2022.  
  • Kehitettävät kiinteistöt II, asemakaavan muutosehdotus kaava nro 3627
   Kaavaehdotus on nähtävillä 12.1.2022 - 27.2.2022.
  • Hyrylän Palvelukeskus, asemakaavan muutos nro 3615
   Kaavaehdotus on nähtävillä 5.1.2022 - 27.2.2022.
  • Anttilan Tilakeskuksen asemakaava nro 3524
   Kaavaluonnos on nähtävillä 5.1.-7.2.2022 
  • Hyrylän keskustan yleissuunnitelma, ehdotus
   Ehdotus on nähtävillä 5.1.2022 - 27.2.2022.

    
 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 8.3.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Lausuntopyynnöt:
  • Mattila II, asemakaava nro 3648. OAS nähtävillä 24.2.-28.3.2022
  • Lepomäen asememakaavan muutos, kaava nro 3569. OAS nähtävillä 24.2.-28.3.2022
    
 • Jätelautakunnan kokouksen pöytäkirja 27.1.2022 
   
 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 29.3.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Lausuntopyynnöt:
  • asemakaavan muutos Neitoperho nro 364 osallistumis-ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.3.-7.4.2022.
    
 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 26.4.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Lausuntopyynnöt:
  • kunnanhallitus antaa 2.5.2022 mennessä lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030
    
 • Ilmoitus voimaantulosta: Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 3618
   
 • Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kalatalouspalvelut -yksiköt ovat antaneet 
  4.4.2022 (dnro VARELY/5061/2021) päätöksen: Vantaanjoen pääuoman koski- ja virta-alueiden määrittäminen, Riihimäen Erkylänjärvestä Helsingin Vanhankaupungin koskeen. (Riihimäki, Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi, Vantaa 
  ja Helsinki. Voimassa toistaiseksi.  

  • Jäljennös päätöksestä on yleisesti nähtävänä 11.5.2022 asti Riihimäen, Hyvinkään, Tuusulan, Vantaan ja Helsingin kaupunkien sekä Nurmijärven kunnan ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.elykeskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset  
    

 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 24.5.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Lausuntopyynnöt:
  • Vetohäränlenkki, asemakaavan muutos nro 3655, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5. - 25.5.2022

  • Pähkinämäentie 90, asemakaavan muutos nro 3644, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5.-12.6.2022

 • 11.5.2022 lähtien kaavoituspäällikön tekemät poikkeamislupapäätökset ja yleiskaavasuunnittelijan tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -palvelussa https://julkipano.lupapiste.fi/tuusula

 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 21.6.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • kokouksen alussa Tuusulan osallistavan metsäsuunnittelun käsikirjan sekä Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelman esittely / Heikki Surakka, Ramboll
 • Linjatie – tilannekatsaus ja valmistelu

  •  yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola selostaa asiaa kokouksessa.

 • Jätelautakunta 19.5.2022 § 34, vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset
   
 • Lausuntopyynnöt tekniselle lautakunnalle:
  • Tuusulan asuntopoliittinen ohjelma 2030, lausunto 31.8.2022 mennessä

  • Focus-alueen yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto nähtävillä 26.5.2022 - 30.6.2022, lausunto 30.6.2022 mennessä.

  • Rykmentinportti I, asemakaava nro 3630  osallistumis- ja arviontisuunnitelma nähtävillä 16.6. - 22.08.2022, lausunto 22.8.2022 mennessä.  
 • 11.5.2022 lähtien kaavoituspäällikön tekemät poikkeamislupapäätökset ja yleiskaavasuunnittelijan tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -palvelussa https://julkipano.lupapiste.fi/tuusula

 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 16.8.2022 klo 17.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutosehdotus nro 3653 on valmistunut. Kaavaehdotus on nähtävillä 28.7.–31.8.2022. Lausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2022
 • Rykmentinportti I, asemakaava nro 3630, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16.6. - 22.8.2022
   
 • Seuraava tekninen lautakunnan kokous ti 13.9.2022 klo 17.00. Lokakuun 18.10. kokous siirtyy tiistaille 25.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Asemakaavan muutosehdotus, Neitoperho nro 3642 on nähtävillä 1.9.2022 - 16.9.2022
 • Puistokylä, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3589 on nähtävillä 1.9.2022 - 30.9.2022
 • Lautakuntien (KKL, TL, rakennusvalvontajaosto) yhteisretki Raisioon 27.-28.9.2022. Ilmoittautumiset 12.9.2022 mennessä lautakunnan sihteerille.
 • Seuraava tekninen lautakunnan kokous on tiistaina 25.10.2022 klo 17.00.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Perustelut

 • Keväällä 2022 uusituista jätehuoltomääräyksistä on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan lyhyesti miten asukkaiden jätehuolto kuuluu järjestää

 • Jätelautakunta 15.9.2022 § 47 Vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset

 • Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevan suunnitelman yhteisesittely lautakunnille ja neuvostoille ti 25.10.2022 klo 16-17

 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous ti 22.11.2022 klo 17 lähtien.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Perustelut

 • Lausuntopyynnöt:
  • Vanutehdas, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3601 on nähtävillä 3.11. - 5.12.2022
  • Jokelan Asemapolun alueen asemakaavan muutos nro 3634, OAS on nähtävillä 3.11. - 5.12.2022
  • Lahelanpellon yleissuunnitelman päivityksen OAS on nähtävillä 3.11. - 5.12.2022
    
 • HSL hallituksen kokouksen pöytäkirja 25.10.2022
   
 • HSL hallituksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 1.11.2022
   
 • Tuusulanjärven hoitonuottaukset jatkuvat, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedote 10.11.2022
   
 • Aluehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön yhteisen vaihdenumeron p. 0295 016 000. Lisätietoja: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69954759.
   ​​​​​​
 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on ti 13.12.2022 klo 17 alkaen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.