Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 81 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kunnossapitopäällikkö
hankintapäätös:
§ 4 Katuvalojen saneeraus, Maisalantie, 24.05.2022
muu päätös:
§ 3 Montturock 2022 liikennejärjestelyt, 23.05.2022

Kuntakehitysjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 79 Rakennustarkastajan virkaan valinta, Samuli Hyttinen, 13.06.2022
korvauspäätös:
§ 66 Korvausvaatimus, aurauslumen painosta vaurioitunut piha-aita, 17.05.2022
§ 78 Korvausvaatimus, luvatta auton romuttaminen, 14.06.2022
§ 80 Korvausvaatimus, renkaiden rikkoutuminen hidastekorokkeeseen, 13.06.2022

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 11 Gustavelundinpolku, lupa asettaa liikennemerkit C2 ja H25, 18.05.2022
§ 12 Paijalannummentie, pysäköintialueen aikarajoitusmuutokset, 24.05.2022
§ 13 Ali-Seppälän seudun nopeusrajoitusmuutos, 24.05.2022
§ 14 Palkkitie,​tilapäiset hidasteet kesäkaudella 2022, 06.06.2022

Tilapalvelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 7 BMX-radan kaarteiden asfaltoinnin hankinta, 23.05.2022

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 24 Luonnonkivet 2022, urakoitsijan valinta, 24.05.2022
§ 25 Jokelantien ja radan suunnitelmien päivitys dwg-formaattiin ja siltojen geometriamallinnus - lisätyö 1, 31.05.2022
§ 26 Oracle Cloud -palvelun hankinta, 03.06.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.