Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 82 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-2883

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 • 14.12.2021 Takuuajan tarkastus, Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen
 • 15.12.2021 Takuuajan tarkastus, Haukantien kiertoliittymän ja tennishallin P-alueen rakentaminen
 • 17.11.2021 Suunnittelukokous13, Riihikallion monitoimikampus
 • 16.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, vuoden 2021 päällystystöiden urakka
 • 14.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, Kellokosken keskusta, Vanha valtatie, luonnonkiviset raunakivet
 • 27.12.2021 Taloudellinen loppuselvitys, Ruotsinkylän koulu,
 • 14.12.2021 Työmaakokous nro 3, Kirkonmäki
 • 7.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston turva-alustan korjaus II
 • 20.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston leikkivälineiden hankinta ja asentaminen
 • 24.11.2021 Loppukatselmus, Lahelanpelto II viheralueiden rakentaminen, kasvillisuus
 • 5.11.2021 Työmaakokous nro 2, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus
 • 19.8.2021 Työmaakokous nro 1, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • 18.1.2022 Suunnittelukokous 14, Riihikallion monitoimikampus

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • 11.2.2022 Työmaakokous nro 4, Kirkonmäki
 • 15.2.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 15, pöytäkirja

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 • 15.3.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous 16, pöytäkirja
 • 17.1.2022 Temmon alueen ojien perusparannus, aloituskatselmus

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

 • 2.3.2022 Temmon kuivatus, työmaakokous 1
 • 8.4.2022 Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous nro 17

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Riihikallion monitoimikampus suunnittelukokous nro 18 13.5.2022

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 • Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, työmaakokous nro 1
 • Lepokallionkaari, työmaakokous nro 2

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.