Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 77 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Liisa Palvas ja Ilari Roihuvuo.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Liisa Palvas ja Ilari Roihuvuo.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.