Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 84 Muut asiat

Perustelut

Tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen selosti kunnan hankkeiden tilaa ja aikatauluja lautakunnalle.

Lautakunta keskusteli

  • kiertoajelun järjestämisestä kunnan rakennuskohteisiin syksyllä
  • koulujen väistötiloista
  • kunnan tiedotuksesta

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.