Tekninen lautakunta, kokous 21.6.2022

§ 78 Metsänhakkuut ja puistometsien hoito vuonna 2023

Ei vielä julkinen, Valmistelussa