Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Työryhmien pöytäkirjoja

Perustelut

  • Anttilanrannan kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen -kohtaan aloituspalaveri pöytäkirja
  • Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, työmaakokous pöytäkirja nro 2
  • Vuoden 2017 päällystystöiden urakka, työmaakokous pöytäkirja nro 7
  • Mikkolan päiväkodin perusparannus, suunnittelukokous 3

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.