Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Muut asiat

Perustelut

  1. seuraava teknisen lautakunnan kokous ti 19.12.2017 klo 17 lähtien kunnanhallituksen kokoustilassa, jonka jälkeen jouluruokailu Gustavelundissa.
     
  2. Ritva Lappalainen esitteli kuvin Kellokosken lähiliikuntapaikkaa
  3. Jorma Sulander: Murronmäen ja Murronmutkan katuvalot eivät toimi. Välitetään korjauspyyntö eteenpäin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.