Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Monipuolisen perhepuiston perustaminen Tuusulaan, aloite

TUUDno-2017-744

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Satu Taiveaho esitti seuraavan usean valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulasta puuttuu monipuolinen lapsiperheille suunnattu leikkipuisto/perhepuisto.

Tuusulalaiset lapsiperheet käyttävät varsin paljon esimerkiksi Järvenpään rantapuiston leikkipuistoaluetta tai tekevät retkiä muiden kaupunkien leikkipuistoihin (esim. Lahden Launeen perhepuisto, Porvoon muumipuisto ja Espoon Angry birds -puisto).

Monipuolinen perhepuisto virkistäisi lapsiperheiden toimintamahdollisuuksia ja houkuttelisi lapsiperheitä vierailemaan Tuusulassa muutoinkin. Tällä hetkellä Tuusulasta puuttuu lapsiperheille suunnattu matkailukohde. Perhepuistossa olisi mahdollista tehdä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja mainostaa samalla lapsiperheille soveltuvia muita kohteita, kuten Koiramäen pajutallia.

Puistoon voisi sijoittua ainakin liikennepuisto, mahdollisesti kotieläimiä (esim. yhteistyössä 4 H:n kanssa) sekä monipuolisia leikki- ja liikuntavälineitä.

Matkailijoiden saaminen Tuusulaan toimisi omalla tavallaan myös kunnan muun markkinoinnin tukena ja toimisi selkeänä osoituksena siitä, että kunta huomioi lapsiperheitä toiminnassaan.

Mikäli puiston tunnushahmoksi ja markkinointihahmoksi löytyisi jokin lapsille soveltuva luonteva hahmo, kuten Kaapo, Mimmi Lehmä tai Tatu- ja Patu -hahmot, voisi tällaista profilointia selvittää. Tämä edellyttää luonnollisesti tekijänoikeuksien huomioimista ja yhteistyötä hahmojen oikeudet omaavien tahojen kanssa.

Yhtenä vaihtoehtona olisi myös perhepuiston kytkeminen Tuusulan valmiiksi vahvoihin vetovoimatekijöihin, kuten kulttuuriin ja museoihin. Nyt jo museoissa on hienoja lapsille suunnattuja tapahtumia, joita voisi hyödyntää perhepuistoa kehitettäessä.

Halutessa puistoon on mahdollista yhdistää myös yritystoimintaa tai julkisia ja järjestöjen palveluja, kuten puistotoimintaa kesäaikaan, kerhojen toimitiloja, lapsiperheiden kahvilatoimintaa ja harrastustoiminnan tiloja. Halutessa myös lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluiden palveluja voisi sijoittaa perhepuiston yhteyteen. Ainakin informaatiota lapsiperheiden palveluista ja toiminnoista voisi olla kootusti perhepuistossa saatavissa.

Puustellin metsään, asuntomessualueelle, on suunnitteilla uusi lapsille ja senioreille suunnattu puistoalue, mutta se ei täysin korvaa tässä aloitteessa esitettyjä asioita ja tavoitteita. Halutessa näitä on toki mahdollista yhdistää jo valmisteilla olevaan uuteen puistoalueeseen tai sijoittaa toisaalle uusi vetovoimainen lapsiperheiden puisto.

 Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuudet toteuttaa edellä mainitun kaltainen perhepuisto ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin puiston perustamiseksi."

 

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa on nykyisin 53 kpl leikkipuistoja, joista 11 kpl on Jokelassa, 9 kpl Kellokoskella ja 33 kpl Etelä-Tuusulassa. Lisäksi lasten päiväkotien ja koulujen leikkipaikkoja on 41 kpl jotka ovat,  päivittäisten toiminta-aikojen ulkopuolella, kaikkien käytettävissä. Valtaosa leikkipuistoista on ns. lähileikkipaikkoja, joiden varustetaso on pääosin luokkaa tyydyttävä-hyvä. Näiden puistojen väline- ja aktiviteettitarjonta on suunnattu pääosin ala-asteikäisille ja sitä nuoremmille. Varustetasoltaan monipuolisempia leikkipuistoja, ns. monitoimipuistoja, on Jokelassa Notkopuisto ja Kellokoskella Roinilanpuisto. Niissä varustetaso on lähileikkipuistoja laajempi ja aktiviteettitarjontaa on tarjolla myös vanhemmille lapsille sekä aikuisille.

Leikkipuistotiheys Tuusulassa on suurempi kuin kunnissa keskimäärin. Pienemmistä, vähemmällä käytöllä olevista leikkipuistoista on viime vuosina pyritty luopumaan ja rakentaa tilalle paremman varustustason tarjoavia puistoja. Tästä on esimerkkinä mm. Lounatuulentien puisto, jota on mahdollista kehittää lisää ja laajentaa kaavan ja ympäröivän asutuksen sallimissa puitteissa. Leikkipuistojen rakentaminen onkin pitkälti maankäytöllinen kysymys. Aivan Hyrylän keskustassa ei ole sellaisia kaavallisia valmiuksia, jotka sallisivat Launeen perhepuiston, Angry Birdsin tai Muumipuiston tapaisten leikkipuistojen perustamista Lounatuulentien ja sen lähellä olevan Tuuliviirinkujan leikkipuistoja lukuun ottamatta. Nämä puistot ovat tosin jo nykyisin suhteellisen hyvätasoisia ja vastaavat varustelultaan Angry Birds- ja Muumipuistoa, tosin ilman teemailmettä.

Maankäytön ja tarjolla olevan tilan puolesta Puustellimetsän puistoalueesta on parhaimmat edellytykset lähteä kehittämään Launeen perhepuiston tyylistä koko perheen vapaa-ajan aluetta. Alue on helposti saavutettavissa ja se kytkeytyy katu- ja kevytväyläverkoston välityksellä Hyrylän keskustaan, jonne on etäisyyttä 1,4 km. Launeen perhepuisto sijaitsee 2 km:n päässä Lahden keskustasta ja Angry Birds –puisto 800 m:n päässä Leppävaaran keskustasta. Muumipuisto sijaitsee lähellä Porvoon kauppatoria ollen osa kaupunginpuistoa.

Puustellinpuistoon on suunnitteilla avoimen ideakilpailun pohjalta korkeatasoinen leikkipuistoalue, jonka välinevalikoimassa otetaan huomioon myös aikuiset sekä liikuntarajoitteiset. Ideakilpailu pidettiin keväällä 2017 ja parhaillaan on meneillään ideoiden jalostaminen rakennussuunnitelmaksi. Leikkipuisto on osa laajempaa puiston tarjoamia aktiviteettejä, joita ovat mm. taidepolku, joka toteutetaan osin pitkospuilla liikuntarajoitteiset huomioiden, hedelmä- ja hyötykasvipuisto, viljelyspalstat, pikinik-paikat, oleskelulaiturit ja koirapuisto sekä liukumäki ja latuverkosto talvisin. Alueesta pyritään rakentamaan sellainen, että myös muista kunnista tullaan katsomaan tuusulalaista puistoa.

Toinen mahdollinen leikkipuistoalue on Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alueella Varuskunta-aukiolla. Kohde on aivan Hyrylän keskustan vieressä. Käytettävissä oleva tila antaa mahdollisuuden suunnitella alueelle hyvin erilaisia toimintoja esimerkiksi Helsingin Töölönlahden puiston ja Kansalaistorin suuntaan, mutta Tuusulan kunnan mittakaavaan sovitettuna. Aukion läheisyyteen on kaavoitettu kaksi yleisten rakennusten korttelialuetta, joihin on kaavailtu sijoitettavan lukio ja yhtenäiskoulu. Aukiolle voisi suunnitella mm. näitä ikäluokkia silmällä pitäen esim. skeittiparkkia ja trampoliinipuistoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä perustelutekstin mukaisen vastauksen valtuutetun Satu Taiveahon 4.9.2017 § 172 tekemään aloitteiseen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Satu Taiveahon 4.9.2017 § 172 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.