Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Ilmoitusasiat tekninen lautakunta

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  1. HSL järjestää kolme asukastilaisuutta Tuusulassa

Tuusula liittyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) vuoden 2018 alusta alkaen. HSL järjestää kolme asukastilaisuutta Tuusulassa vielä marraskuun aikana. Tilaisuudet järjestetään Kellokoskella, Jokelassa ja Hyrylässä ja ne ovat samanlaisia sisällöltään. Tilaisuuksissa kerrotaan, mitä HSL tekee, minkälaisia lippuja se tarjoaa ja millaista liikennöinti on vuonna 2018 ja tulevaisuudessa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella HSL:n asiantuntijoiden kanssa.

  • Maanantaina 13.11. Kellokoski Tuusulan lukio/Kellokosken toimipiste klo 18-20, Koulutie 7
  • Tiistaina 14.11. Jokela Jokelan koulukeskus klo 18-20, Jyväkuja 13
  • Maanantaina 20.11. Hyrylä Hyökkälän koulu klo 18-20, Kirkkotie 9
  1. Tilaa HSL-matkakortti maksutta 15.12.2017 mennessä

Tuusulalaiset voivat tilata HSL:n matkakortin maksutta verkossa 15.12.2017 mennessä. HSL toimittaa matkakortin postitse tilaajan kotiin kahden viikon kuluessa tilauksesta. Ennen vuoden vaihdetta HSL-matkakortilla voi ostaa aikuisten tai lasten arvolippuja sekä nykyisiä kehyskuntakausilippuja. Kortin saa nyt tilata maksutta, jos asuu vakituisesti Tuusulassa. Tarjous koskee kaikkia samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä, joilla ei vielä ole HSL:n henkilökohtaista matkakorttia. Tulevan HSL-alennusryhmän voi käydä tallentamassa matkakorttiin jo ennen 1.1.2018.

  1. KUUMA-johtokunnan 2017 - 2019 nimeäminen

Keravan kaupunginvaltuusto asetti 12.9.2017 KUUMA-johtokunnan 2017 - 2019 asemavaltuutukseen perustuvat jäsenet. Tuusulasta nimettiin varsinaisiksi jäseniksi Ruut Sjöblom ja Arto Lindberg sekä varajäseniksi Kim Kiuru ja Jussi Salonen.
Keravan kaupunginvaltuusto vahvistaa lisäjäsenet ja näiden varajäsenet 14.11.2017 kokouksessaan.

  1. Tuuskodon hoivakiinteistön väliaikaiseen ulosvuokraukseen laittaminen avoimella hakumenettelyllä

Toimivalta Hallintosääntö 4.9.2017, 45 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen, Toimivaltataulukko / Erityiset toimivaltuudet: tilakeskus. Kunnan toimitilojen vuokraaminen ja Rakennusten ja toimitilojen tilapäinen vuokraaminen.

Tuuskodon vanhainkoti jäi tyhjäksi toiminnan siirryttyä Riihikallioon Yrjö & Hanna-säätiöltä vuokrattuihin, uusiin toimitiloihin vuoden 2016 lopulla. Tuuskodon hoivakiinteistölle on tämän jälkeen tutkittu uusia käyttötarkoituksia mm. järjestämällä kehittämis- ja suunnittelukilpailu, jonka sisäänjättö oli 29.9.2017. Kilpailuun saatiin vain yksi ehdotus, josta arviointiryhmä on todennut (avauspöytäkirja 2.10.2017), että kilpailusuunnitelmaan ei sisältynyt vaadittavia asiakirjoja eikä se muiltakaan osin täyttänyt tontinluovutuskilpailulle asetettuja tavoitteita. Koska Tuuskodon tontinluovutuskilpailuun ei jätetty kilpailulle asetettuja vaatimuksia täyttävää kilpailutyötä, arviointiryhmä tulee esittämään, että kuntakehitysjohtaja toteaa Tuuskodon tontinluovutuskilpailun päättyneeksi tuloksettomana.

Tämän perusteella tilakeskuksen päällikkö on päättänyt etsiä käyttöä tyhjillään olevan hoitolaitoksen hyödyntämiseksi asettamalla Tuuskodon toimitilat ulosvuokraukseen avoimella hakumenettelyllä. Hakijoiden tulee esittää vuokraushakemuksessa selvitys tilojen käyttötarkoituksesta, vuokranmaksukyvystä ja kiinteistön kunnossapitoon liittyvä selvitys. Väliaikainen vuokraus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi exit-säännöllä, että rakennus voidaan tyhjentää 3 kk:ssa mahdollisen kaavoitus- ja maanmyyntipäätösten tekemisen seurauksena.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.