Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kunnanpuutarhuri
hankintapäätös:
§ 3 Hyökkälän leikkipuiston perusparannus, 08.04.2021

Kunnossapitopäällikkö
§ 4 Hulevesikaivojen sakkapesien tyhjennys Tuusulassa 2021, 16.03.2021
§ 5 Tieterät, liittyminen Sarastia Oy:n hankintasopimukseen, 23.03.2021

Kuntakehitysjohtaja
korvauspäätös:
§ 30 Vahingonkorvausvaatimus sijaisauton käytöstä, 24.03.2021

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 4 Pappilanhaantie, lupa liikennemerkkien asettamiseen yksityistielle, 31.03.2021
§ 5 Bostoninkuja, pysäköintikieltoalueen laajentaminen, 31.03.2021
§ 6 Kiloon yksityistie, lupa liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen, 01.04.2021

Rakennuspäällikkö
hankintapäätös:
§ 2 Pääkirjastorakennuksen arkistotilojen muutostyöt, 29.03.2021
§ 3 Kellokosken kirjasto ja nuorisotila, korjaus ja muutostyöt, 13.04.2021

Tilapalvelupäällikkö
§ 18 Pysäköintilaitos, rakennuttajakonsultin hankinta, 18.03.2021

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 9 Rusutjärveen laskevien ojien virtaamamittauspaikkojen kunnostus, purkautumiskäyrien laadinta, ojien pistemäisten kuormituslähteiden kartoitus ja vedenlaadun seuranta Rusutjärvenojassa, 12.03.2021
§ 10 Ympäristötekniset tukimukset, Tuusulan urheilukeskus, kiinteistö 354-401-9-2, 15.03.2021
§ 12 Kellokosken patoalueen valaistuksen toteutussuunnittelu, 26.03.2021
§ 14 Tarulinnanpolun rakentaminen, urakoitsijan valinta, 09.04.2021
muu päätös:
§ 15 Pohjaveden havaintoputken asentaminen Tykkimiehenpolulle, 12.04.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.