Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-51

Perustelut

  • Kirkonkylän kampus, 17.3.2021 suunnittelukokous nro 12
  • Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen, 29.3.2021 työmaakokous nro 2

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.