Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Cecilia Veikkolainen ja Veijo Viiru.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Cecilia Veikkolainen ja Veijo Viiru.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.