Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muut asiat

Perustelut

  • Palvelukeskushankkeen tilannekatsaus / Asko Honkanen
  • Kellokosken padon valaistus / Petri Juhola 
  • Vanhan valtatien taideteos / Petri Juhola
  • Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma / Terhi Wermundsen

Lisäksi laukunta keskusteli

  • Hämeenlinnantien liikenneympyrän valaistuksesta
  • kevyeliikenteenväylistä Hämeenlinnantientien varressa

Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 18.5. klo 17 lähtien.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.