Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-50

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuulutukset ja lausuntopyynnöt:

 • Jussilantie 13, osallitusmis- ja arviointisuunnitelma, kaava nro 3636 on nähtävillä 25.3.–26.4.2021 välisenä aikana
 • Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3627 on nähtävillä 25.3.–26.4.2021 välisenä aikana
 • Joenranta, asemakaava ja asemakaavan muutosilmoitus, kaava nro 3525 on nähtävillä 25.3.–26.4.2021 välisenä aikana
 • Aattola, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3626 on nähtävillä 25.3.–26.4.2021 välisenä aikana
 • Sulan työpaikka-alue II, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3617 on nähtävillä 1.4.–3.5.2021 välisenä aikana
 • Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on nähtävillä 25.3.–6.5.2021 välisenä aikana
 • Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma on nähtävillä 25.3.–6.5.2021 välisenä aikana
   
 • Vanha valtatie välillä Carlanderintie-Kellotori katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 1.4.2021 - 14.4.2021
   
 • Tuusulan kunta pyytää Jokelan palveluverkon kehittämisestä lausuntoja 15.5.2021 klo 16.00 mennessä (kasvatusjasivistys(at)tuusula.fi) seuraavilta tahoilta: Jokelan alueen vanhempainyhdistykset, henkilökunta, oppilaskunnat, päiväkodit, kunnalliset neuvostot, alueelliset järjestöt ja yhdistykset. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin edellä mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne liitetään päätösvalmistelun liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.