Tekninen lautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Hankintaoikaisuvaatimus, monitoimitalo Monion rakentaminen, rakennuttajakonsultin valinta

Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24