Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

§ 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Stenvall, raimo.stenvall@luottamus.tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.