Tekninen lautakunta, kokous 18.1.2022

§ 6 Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, optiovuoden käyttöönotto

Ei vielä julkinen, Valmistelussa