Tekninen lautakunta, kokous 18.1.2022

§ 8 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-2883

Perustelut

 • 14.12.2021 Takuuajan tarkastus, Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen
 • 15.12.2021 Takuuajan tarkastus, Haukantien kiertoliittymän ja tennishallin P-alueen rakentaminen
 • 17.11.2021 Suunnittelukokous13, Riihikallion monitoimikampus
 • 16.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, vuoden 2021 päällystystöiden urakka
 • 14.12.2021 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, Kellokosken keskusta, Vanha valtatie, luonnonkiviset raunakivet
 • 27.12.2021 Taloudellinen loppuselvitys, Ruotsinkylän koulu,
 • 14.12.2021 Työmaakokous nro 3, Kirkonmäki
 • 7.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston turva-alustan korjaus II
 • 20.12.2021 Loppukatselmus, Lilly Kajanus - Blennerin puiston leikkivälineiden hankinta ja asentaminen
 • 24.11.2021 Loppukatselmus, Lahelanpelto II viheralueiden rakentaminen, kasvillisuus
 • 5.11.2021 Työmaakokous nro 2, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus
 • 19.8.2021 Työmaakokous nro 1, Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.