Tekninen lautakunta, kokous 18.1.2022

§ 3 Tuusulan eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt, teknisen lautakunnan lausunto

TUUDno-2021-2283

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnassa on käynnistynyt eettisten ohjeiden sekä toimielinten pelisääntöjen laadinta. Valmistelu on osa poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen toimenpiteitä, jotka on linjattu valtuustossa kesällä 2021. Valtuuston hyväksymät eettiset ohjeet tulevat linjaamaan kunnassa toimivien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaa ja yhteistyötä valtuustokaudella 2021–2025. Toimielinkohtaisesti laadittavat ja hyväksyttävät pelisäännöt tulevat täsmentämään ja konkretisoimaan eettisiä ohjeita kunkin toimielimen osalta esim. kokouksiin, valmisteluun ja yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Eettisten ohjeiden ja toimielinten pelisääntöjen valmistelu käynnistyi valtuuston ja lautakuntien yhteiskokouksessa syyskuun alussa. Valmistelu jatkui kunnanhallituksen seminaarissa syyskuussa käydyissä Erätauko-dialogeissa. Eettisten ohjeiden valmistelua on sen jälkeen tehty viranhaltijavalmisteluna yhteistyössä USO-verkostoprojektin konsultin (FCG) kanssa. 

Eettisten ohjeiden valmistelu ja valtuuston pelisääntöjen valmistelu jatkuu valtuustoseminaarissa lokakuun lopussa. Eettiset ohjeet on määrä hyväksyä valtuustossa alkuvuodesta 2022. Toimielinkohtaisten pelisääntöjen valmistelua tehdään toimielimittäin syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana ja jokainen toimielin hyväksyy ne osaltaan.

Strategian yhteinen toimintatapa "Me teemme yhdessä uutta"

Kuntastrategian hyväksynnän yhteydessä päätetty yhteinen toimintatapa "me teemme yhdessä uutta" linjaa osaltaan toimintaa kunnassa niin kunnan luottamushenkilöiden kuin työntekijöidenkin osalta. Se korostaa sekä yhdessä tekemisen tärkeyttä että palveluiden kehittämistä kuntalaislähtöisesti.  

Me 
Me olemme asukkaita, yhteisöjä, yrityksiä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme ja toteutamme kunnan strategian. Me luomme kasvavan Tuusulan tarinaa ja tulevaisuutta. 

Teemme
Teemme uutta Tuusulaa toisiamme ymmärtäen. Saamme tuloksia aikaan ja onnistumme yhdessä. Meistä jokainen on merkityksellinen ja voimme tehdä elämisen taidetta joka päivä. Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta!

Yhdessä
Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa ja keskustelussa. Arvostamme moninaisuutta ja kunnioitamme erilaisuutta. Kannamme vastuuta toistemme hyvinvoinnista. Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän. 

Uutta
Uutta syntyy luovasti ideoiden. Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme kestävään tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Eettiset ohjeet

Eettisissä ohjeissa otetaan kantaa mm. mitä johdonmukainen ja vastuullinen johtaminen Tuusulassa tarkoittaa, mitä tarkoitamme arvostavalla käytöksellä ja rakentavalla keskustelukulttuurilla, sekä mitä vuorovaikutteinen yhteistyö ja johtaminen on. Eettisten ohjeiden valmistelu jatkuu valtuustoseminaarissa lokakuun lopussa. Eettiset ohjeet on määrä hyväksyä valtuustossa alkuvuodesta 2022. Eettisten ohjeiden luonnos esitellään kokouksessa.

Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan ja ryhmien välisen yhteistyön pelisäännöt

Toimielinkohtaisesti laadittavat ja hyväksyttävät pelisäännöt tulevat täsmentämään ja konkretisoimaan eettisiä ohjeita kunkin toimielimen osalta esim. kokouksiin, valmisteluun ja yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Toimielinkohtaisten pelisääntöjen valmistelua tehdään toimielimittäin syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana ja jokainen toimielin hyväksyy ne osaltaan. Valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokouksessa työskennellään valtuustoasiain valmistelutoimikunnan ja ryhmien välisen yhteistyön pelisääntöjen parissa klo 17–18.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

  • merkitä tiedokseen eettisten ohjeiden valmistelutilanteen ja valmistelun etenemisen askeleet
  • työskennellä valtuustoasiain valmistelutoimikunnan ja ryhmien välisen yhteistyön pelisääntöjen laatimiseksi kokouksessa.

Päätös

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päätti

  • merkitä tiedokseen eettisten ohjeiden valmistelutilanteen ja valmistelun etenemisen askeleet ja
  • työstää valtuustoasiain valmistelutoimikunnan pelisääntöjä. Pelisääntöluonnosta muokataan työskentelyn pohjalta ja pelisäännöt tuodaan hyväksyttäväksi valtuustoasiain valmistelutoimikuntaan alkuvuodesta 2022.
     

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja FCG:n johtava konsultti Anni Antila alustivat asiaa kokouksessa.

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tekniseltä lautakunnalta pyydetään kommentteja/lausuntoa eettiseen ohjeistoon ja ohjeeseen epäasiallisen käytöksen käsittelemisestä. Ohjeistoa muokataan tulleiden kommenttien pohjalta. Kunnan johtoryhmä ja poliittinen johtoryhmä käsittelevät muutokset tammikuussa. Eettisten ohjeiden kokonaisuus on kunnanhallituksen käsittelyssä tammikuussa ja valtuustossa helmikuussa.

Tuusulan kunnan eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt on laadittu kunnan vaikuttavan ja toimivan johtamisen ja yhteistyön tueksi sekä lisäämään avoimuutta toiminnan tavoista. Sisältöjä on laadittu syksyn 2021 aikana yhteisissä seminaareissa ja työpajoissa. Eettisten ohjeiden kokonaisuutta on täydennetty ohjeella epäasiallisen käytöksen käsittelemisestä valtuustoseminaarin jälkeen. Toimielinten pelisäännöt täydentävät kokonaisuutta eettisen ohjeiston hyväksynnän jälkeen.

Valmistelu on osa poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen toimenpiteitä, jotka on linjattu valtuustossa kesällä 2021. Valtuuston hyväksymät eettiset ohjeet tulevat linjaamaan kunnassa toimivien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaa ja yhteistyötä valtuustokaudella 2021-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta katsoo eettisten ohjeiden edistävän yhteistyötä sekä avoimuutta kunnan toiminnassa.

Tiedoksi

Heidi Hagman