Tekninen lautakunta, kokous 18.1.2022

§ 4 Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2023 – 31.12.2026

Ei vielä julkinen, Valmistelussa