Tekninen lautakunta, kokous 18.1.2022

§ 9 Ilmoitusasiat 2022, tekninen lautakunta

TUUDno-2021-2882

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 hyväksytty valtioneuvostossa
    • Kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset  (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
  • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 8.2.2022 klo 17.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.