Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 98 Tilapalvelut -palvelualueen organisaatiomuutos 1.1.2022 lähtien, 21.10.2021
§ 103 Kiinteistönhoitopäällikön virkaan valinta, Mika Savola, 09.11.2021
§ 106 Rakennuspäällikön virkaan valinta, Tiina Louhikoski, 11.11.2021

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 25 Koulutie, Kellokoski, nopeusnäyttötaulun asentaminen, 28.10.2021
§ 26 Hyryläntie, sosiaali- ja terveysaseman viitoitus, 28.10.2021

Tilapalvelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 29 Martta Wendelin, takuuaikainen sisäilma- ja olosuhdehallinnan tukipalvelu, 21.10.2021
§ 30 Palveluverkon rakentamisen aikainen sisäilmanlaadun edunvalvontapalvelu, 21.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.