Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-51

Perustelut

  • Kirkonmäki, työmaakokous 1, 29.9.2021
  • Paijalan koulun lähiliikuntapaikan vastaanottotarkastus 5.10.2021
  • Ruotsinkylän koulu, työmaakokous 6, 27.10.2021
  • Pellavamäentien rakentaminen 19.8.2021 Työmaakokous nro 1
  • Pellavamäentien rakentaminen 24.9.2021 Työmaakokous nro 2
  • Pellavamäentien korjaus 29.10.2021 Työmaakokous nro 3.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.