Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Muut asiat

Perustelut

Ilari Roihuvuo tiedusteli Jokelan juna-aseman pysäköintialueen kunnosta.

Liisa Palvas tiedusteli Kalliopohjankujan ylläpidosta ja pysäköinnistä ja sen valvonnasta erityisesti Riihikallion alueella.

Risto Rämö pyysi kunnan liikenneinsinööriä selvittämään julkisen liikenteen yhteyksiä.

Jorma Sulander tiedusteli Tuusulan pysäköinninvalvonnan tilasta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.