Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-50

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

  • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 14.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.