Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

§ 88 Rykmentinpuiston ja Sulan työpaikka-alueiden rakennuttamispalvelut

Ei vielä julkinen, Valmistelussa