Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

§ 87 Rykmentinpuiston elinkaarikonsultin valinta

Ei vielä julkinen, Valmistelussa