Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

§ 90 Arviointikertomus 2020, teknisen lautakunnan selvitys

TUUDno-2021-508

Valmistelija

  • Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi
  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnanvaltuusto on 31.5.2021 § 57 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan laatimassa vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin, ​että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

Arvioinnin johtopäätökset:

  • Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen sekä yhdyskuntatekniikan että tilakeskuksen näkökulmasta. Covid-19 pandemian vaikutus näillä yksiköillä liittyi lähinnä henkilöstön, kuten siivoustoimen ja muiden yksiköiden työntekijöiden kokemaan stressiin heidän joutuessaan tekemään työtä osan aikaa ihmisten parissa kouluissa ja kiinteistöissä. Toisaalta etätyö kouluissa ja toimistoissa mahdollisti rästissä olleiden töiden tekemisen tehokkaasti. Leuto talvi toi säästöjä talvikunnossapitoon.
  • Asuntomessut onnistuttiin pitämään turvallisesti aikataulua siirtämällä ja alue tuli esittelykuntoon tavoitteen mukaisesti. Tuusula sai myönteistä huomiota, kun messualuetta esiteltiin myös jälkikäteen television välityksellä.
  • Kaikista haasteista huolimatta palveluverkkouudistus eteni.

 

Tarkastuslautakunnan suositukset:

  • Sisäilmaongelmat ovat edelleen olemassa ja vaativat huomiota näiltä yksiköiltä. Palveluverkkouudistuksen edetessä suunnitellusti resursseja vapautuu uuteen ja myös väliaikaisista kalliista väistötiloista päästään eroon. Kunnan omista resurssivajeista johtuen on kiinnitettävä erityistä huomiota ammattitaitoiseen uusien rakennusten rakennusaikaisten töiden valvontaan ja kustannusten seurantaan. Kiitosta ansaitsee, että kunnassa noudatetaan rakentamisessa Kuiva Ketju 10 -toteutusmallia ja mm. Martta Wendelinin rakennuksella näemme jo suojaukset valmiina.

 

Teknisen lautakunnan selvitys:

Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet inhimillistä tuskaa ja ajaneet osaltaan merkittävään palveluverkon uudistamiseen. Sisäilmaongelmien hoitamiseen on keskitytty intensiivisesti erityisesti viime vuosina, ja sisäilmaongelmien käsittelyprosessia on kehitetty ansiokkaasti eteenpäin annetuilla resursseilla. Sisäilma-asiantuntijapalvelut tullaan edelleen ostamaan ostopalveluna, eikä kunnalla ole omaa syvällistä asiantuntijaosaamista asioiden hoitamiseen.  

Tilapalveluiden henkilöresurssivajeesta ja puutteellisista työkaluista johtuen ostopalveluihin on jouduttu tukeutumaan rakennushankkeiden johtamisessa, rakennustöiden laadunvalvonnassa sekä kustannusten seurannassa. Tämä tulee osaltaan nostamaan rakentamisen kokonaiskustannuksia, ja resurssivaje aiheuttaa riskin palveluverkon aikataulun toteutukselle.

 

Tekninen lautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE asiaselostuksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2020 arviointikertomukseen.