Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2021

§ 102 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kunnanpuutarhuri
hankintapäätös:
§ 14 Ryhmäkasvien kasvattaminen ja toimittaminen kesäkaudelle 2022, 23.09.2021
muu päätös:
§ 12 Puustellinmetsän puisto-alueen käyttölupa 3.10.2021, MLL, 13.09.2021
§ 13 Jokipuiston alueen käuttölupa 6.11.2021, Tuusulan Halloweenpolku -tapahtuma, 13.09.2021

Kunnossapitopäällikkö
hankintapäätös:
§ 18 Osallistuminen Hukkamutkan ja Rajatien yhteiskaivuhankkeeseen katuvalojen vaihdon osalta, 06.10.2021
muu päätös:
§ 17 Tuusulan Demarit, lupa vaaliteltalle 2.10.2021, 24.09.2021

Kuntakehitysjohtaja
hankintapäätös:
§ 86 Hyrylän palvelukeskus, kehittämisvaiheen tilasuunnittelu, 27.09.2021
korvauspäätös:
§ 76 Korvaushakemus, kaatuminen, 08.09.2021
§ 77 Korvaushakemus, liukastuminen, 13.09.2021
§ 83 Korvauspäätös ajoneuvon vaurioitumisesta 20.9.2021, 27.09.2021
§ 84 Korvauspäätös, lasin rikkoituminen, 27.09.2021
muu päätös:
§ 82 Rakennusautomaation ylläpitohuoltoja ja korjauksia koskevan hankintamenettelyn keskeytys, 17.09.2021

Liikenneinsinööri
§ 17 Kopomäentie, liikennemerkkimuutos, 17.09.2021
§ 18 Knaapilantie-Maaniityntie, pysäköintikieltojen merkitseminen, 17.09.2021
§ 19 Seutulantie, risteävien yksityisteiden merkitseminen väistämisvelvollisiksi, 17.09.2021
§ 20 Siilintie, 30 km/h nopeusrajoitusalueen merkitseminen, 17.09.2021
§ 21 Piilinojan ylittävä jkpp-väylä, liikennemerkkien siirto, 17.09.2021
§ 22 Jätintie, Lapsia-liikennemerkin poistaminen, 17.09.2021
§ 23 Tykkimiehenraitin länsipää, liikennemerkkimuutokset, 17.09.2021
§ 24 Kirkkotien pohjoispää, Pappilankuja, liikennemerkkimuutokset, 29.09.2021

Tilapalvelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 25 BMX-radan projektinjohto ja valvonta, 06.10.2021

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 34 Katuvalaistuksen kunnossapitopalvelun hankinta, option käyttö, 08.09.2021
§ 35 Maa-aineksen ottoon ja murskaukseen liittyvien lupahakemusten laatiminen Etelä-Tuusulan Focus-alueelle ja Senkkerinmäen alueelle, 13.09.2021
§ 36 Kellokosken keskusta, Vanha valtatie, luonnonkiviset reunakivet, 01.10.2021
§ 37 Tuusulanväylän käytävän linja-autopysäkit, roska-astiahankinta, 01.10.2021
§ 38 Kirkonmäen kaava-alueen kunnallistekniikan valvonta ja työnjohtopalvelut, 01.10.2021
§ 39 Kunnallistekniikan rakennussuunnittelu Rykmentinpuiston yritysalueelle, 04.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.