Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2021

§ 103 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-51

Perustelut

 • Ruotsinkylän koulu osittainen purku ja muutostyö, 25.8.2021 työmaakokous nro 4
 • Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutotyö 22.9.2021 työmaakokous nro 5
 • Paijalan koulun lähiliikutapaikka 18.8.2021 työmaakokous nro 3
 • Paijalan koulun lähiliikuntapaikka 14.9.2021 työmaakokous nro 4
 • Kellokosken kirjasto ja nuorisotila, 9.9.2021 jälkitarkastus 1
 • Kellokosken kirjasto- ja nuorisotilan korjaustyö, 15.9.2021 taloudellinen loppuselvitys
 • Riihikallion monitoimikampus 14.9.2021 SK-10 pöytäkirja
 • Lilly Kajanus-Blennerin puiston rakentaminen, 21.6.2021 työmaakokous nro 17
 • Lilly Kajanus-Blennerin puiston rakentaminen, 14.9.2021 Loppukatselmus ja taloudellinen loppuselvitys
 • Vuoden 2021 päällystystöiden urakka 7.9.2021 Työmaakokous nro 5
 • Lahelanpelto II viheralueiden rakentaminen, 12.8.2021 työmaakokous nro 4

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.