Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2021

§ 101 Oikaisuvaatimus korvauspäätökseen tiealueella liukastumisesta 8.2.2021

TUUDno-2021-1927

Valmistelija

  • Annica Niittymäki, katuinsinööri, annica.niittymaki@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Henkilö liukastui 8.2.2021 Kauriintiellä ajoradalla kävellessään. Henkilö teki kunnalla korvausvaatimuksen 25.8.2021 ja vs. kuntakehitysjohtaja teki kielteisen korvauspäätöksen 13.9.2021 §77. Henkilö on tehnyt 24.9.2021 oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen TUUDno-2021-1927.

Oikaisuvaatimuksessa oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa siihen, että kadunpitäjä ei ole tarkastanut liukkautta juuri Kauriintiellä, jossa liukastuminen oli tapahtunut, minkä mukaan työnjohtajan arviota liukkaudentorjunnan tarpeellisuudesta liukastumiskohdassa ei olisi voitu pitää luotettavana. 

Kadunpitäjä on katujen kunnossapidon ammattilainen ja hän pystyy tarkistuskierrosta suorittaessa ammattitaitoisesti havainnoimaan onko tarvetta talvikunnossapidolle käymättä jokaisella yksittäisellä kadulla erikseen, tässäkin tilanteessa työnjohtaja oli ajanut  kolmea tuntia aiemmin sadan metrin päässä liukastumiskohdasta nopeudella 15 km/h, arvioiden alueen turvallista liikennöitävyyttä ja tullut siihen johtopäätökseen, ettei ole tarvetta kadunhoidollisiin toimenpiteisiin.

Kadunpitäjänä kunta on säännöllisesti seurannut kadun kuntoa ja tehnyt kulloinkin tarvittavat toimenpiteet. Kadunpitäjän näkemyksen mukaan katua on pidetty lain mukaisesti liikenteen tarpeen edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 2. Luku §3), eikä voida katsoa, että kadunpitäjä olisi laiminlyönyt velvoitteitansa kadunpidon suhteen.

Talvella liikkujan pitää noudattaa varovaisuutta ja sopeuttaa liikkumisensa ja nopeutensa olosuhteisiin. Ajoradalla kävellen liikkuessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. 

Vs. kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätös 13.9.2021 §77 on tehty "Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 2. Luku §3" sekä "Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa" sekä kunnan voimassa olevan hallintopäätöksen 1.1.2019  § 150 velvoittamana ja oikeuttamana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen liitteineen
  • hylätä oikaisuvaatimuksen yllä olevin perustein
  • pysyttää voimassa vs. kuntakehitysjohtajan tekemän viranhaltijapäätöksen 13.9.2021 §77 TUUDno-2021-1927
  • katsoa, että oikaisuvaatimus on aiheeton.

Tiedoksi

asianomainen, pormestari, kansliapäällikkö, rakennuslakimies, katuinsinööri