Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2021

§ 100 Kellokosken viheralueiden kunnossapitourakan optiokauden käyttäminen

Ei vielä julkinen, Valmistelussa