Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2021

§ 104 Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-50

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

 • Lausuntopyyntö:
  • Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen, KAAVA NRO 3618 on nähtävillä 30.9.-1.11.2021 välisenä aikana.
   Nähtäville asetettava kaava-aineisto on ladattavissa kunnan nettisivuilta: www.tuusula.fi (Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Kaavoitus/Vireillä olevat kaavahankkeet). 
   Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 1.11.2021 klo 16.00 mennessä.
    
 • Lainvoimainen asemakaava ja asemakaavan muutos:

  • Valtuusto on 31.5.2021 § 60 hyväksynyt Sulan työpaikka-alue II, asemakaavan ja asemakaava muutoksen. Päätös on saannut lainvoiman 13.7.2021 ja asemakaavan ja asemakaava muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella. Sulan työpaikka-alue II, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 3617. Kuulutusaika 22.9.2021 - 13.10.2021
    

 • Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 16.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.