Tarkastuslautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veijo Viiru ja Anniina Nuutinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.