Tarkastuslautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Arviointikertomus 2018

TUUDno-2018-1441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua seuraavissa kokouksissa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa suunnitellaan arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin miten edetään arviointikertomuksen työn kanssa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa 23.4 kello 18:00.

Valmistelija

  • Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 6.5.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.