Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2024

§ 8 Toimielinpäätösten seuranta 2024

TUUDno-2024-166

Perustelut

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään Tuusulan kunnan luottamustoimielinten päätöksiä vuoden 2024 alusta lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi Salonen, jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • keskustella tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta päätösten seurannasta
  • merkitä kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.