Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Seuraava kokous 25.8.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.