Tarkastuslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Toiminnan suunnittelu, syksy 2020

TUUDno-2020-1949

Ehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee syksyn toiminnasta ja päättää syksyn 2020 kokousaikataulun.

 

___

Puheenjohtajan avattua keskustelun lautakunta keskusteli syksyn ohjelmasta ja tulevien kokousten teemoista. Syksyn ohjelma täsmentyy seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • järjestää seuraavat kokoukset 15.9.2020, 13.10.2020, 10.11.2020, 8.12.2020. Kokoukset alkavat klo 18. Kokoukset järjestetään kunnantalolla ja Teamsissa.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.