Tarkastuslautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Sidonnaisuusilmoitusten tarkastaminen

TUUDno-2020-385

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet Jari Anttalainen, Päivö Kuusisto ja Johanna Sipiläinen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Jari Anttalaisen, Päivö Kuusiston ja Johanna Sipiläisen sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Outi Huusko
 • Henri Koskela
 • Esa Koskinen
 • Marjut Kylliäinen
 • Virpi Lehmusvaara
 • Vesa Lundberg
 • Risto Mansikkamäki
 • Krista Pirttinen
 • Jere Pulska
 • Katariina Serenius
 • Cecilia  Veikkolainen
 • Elina Väänänen.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Outi Huuskon, Henri Koskelan, Esa Koskisen, Marjut Kylliäisen, Virpi Lehmusvaaran, Vesa Lundbergin, Risto Mansikkamäen, Krista Pirttisen, Jere Pulska, Katariina Sereniuksen, Cecilia  Veikkolaisen ja Elina Väänäsen sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Katja Nordström
 • Jani Peltonen
 • Jouko Riola
 • Elina Väänänen

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Katja Nordströmin, Jani Peltosen, Jouko Riolan ja Elina Väänäsen sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.